/

 

 

 

 

پلی گراند طبقاتی:

پلی گراند های طبقاتی سازه هایی مخصوص افراد خاص پسند است.سازه هایی که با ارتفاع بلند و سرسره پیچ و ظاهر متنوع و جذاب خود محبوبیت زیادی بین کودکان پیدا کرده است.

حداقل ارتفاع لازم برای پلی گراند طبقاتی 4 متر است. سرسره پیچ باعث ایجاد هیجان بیشتر در سازه های پلی گراند شده است.

راهرو های متعدد ، موانع مختلف ، سطوح شیبدار ، غلطک ها و دیگر المان ها نیز به جذابیت سازه های طبقاتی افزوده

امکانات داخلی
ابعاد سازه
استخر توپ توپ بزرگ طول 6 متر
سه طبقه پل معلق عرض 6 متر
سطح شیبدار فانتزی موانع ارتفاع 6 متر
سرسره پیچ غلطک افقی و عمودی مساحت 36 متر مربع

  تونل                                         راهرو